• Skład Samorządu Uczniowskiego

    •                                                                                                                                                                           

      

     Przewodniczący  - Wanessa Szewczyk kl.VIII

     Z-ca przewodniczącego - Ewelina Gugała kl.VII

      Skarbnik - Magdalena Mazur kl.VII

     Sekretarze  - Borys Sztobryn kl. V

                                                                                                  Antoni Kosmala kl.IV

                   Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Justyna Mierzejewska-Figura