• Rada Rodziców

    •  

              

     RADA  RODZICÓW

     rok szkolny 2022/2023

      

      przewodniczący - p. Mariusz Kosmala

     zastępca -p. Olga Jasik

     skarbnik - p. Agnieszka Orłowska

     sekretarz - p. Aleksandra Ziemka