• Kim jest logopeda?

    • W szkole pracuje logopeda - p. Jolanta Rutka

      

      

     Kim jest logopeda?

     To terapeuta zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

     Jakie są najczęściej spotykane wady wymowy?

     1. Seplenienie:

     - międzyzębowe

     - boczne

     - deformacja głosek przedniojęzykowo - zębowych (s,z,c,dz)

     - deformacja głosek przedniojęzykowo - dziąsłowych (sz, ż, cz, dż)

     - deformacja głosek palatalnych (ś, ź, ć dź)

     2. Rhinolalia (nosowanie otwarte, zamknięte, mixta)

     3. Wymowa bezdźwięczna

     4. Wadliwa realizacja głoski r

     5. Niepłynność mówienia

      

     Zadaniem logopedy szkolnego jest:

     -  przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

     - prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

     - podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

     - wspieranie nauczycieli, wychowawców grup przedszkolnych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

      

     Terapia zaburzeń mowy polega na:

     - usprawnianiu narządów mowy (języka, warg, szczęki dolnej, podniebienia miękkiego, mięśni zwierających pierścień gardłowy),

     - ćwiczeniach oddechowych,

     - ćwiczeniach słuchowych , w tym uwagi słuchowej i słuchu fonematycznego

     - wywoływanie, utrwalanie i automatyzacja prawidłowej wymowy.